Μια παρουσίαση σε μαθητές Λυκείου σχετικά με την πλαστική ρύπανση και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.

Η Healthy Seas παρουσίασε το έργο και τις προσπάθειές της για ένα πιο φιλικό αύριο, μοιράζοντας πληροφορίες για την οικολογία, την ανακύκλωση και το ρόλο και τη συμβολή όλων.
Παρουσιάσαμε την έννοια της κυκλικής οικονομίας και τη δική μας πλευρά και τη συμμετοχή μας στο συνειδητό αύριο. Μοιραστήκαμε μερικές στρατηγικές και βασικά σημεία για να αποκαλύψουμε τις δυνατότητες αυτού του μοντέλου και να φιλοδοξήσουμε τη νέα γενιά να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα με συνειδητό τρόπο.


Είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς, τις εταιρείες, τα ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνεργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον.

Σας ευχαριστούμε για αυτή την καταπληκτική ευκαιρία.