Παρέχουμε ένα μικρό απόθεμα μέσω της παραγωγής έτοιμων ενδυμάτων, με βάση τη δημοτικότητα και το ενδιαφέρον των προϊόντων, επομένως ενθαρρύνουμε τους πελάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παραγωγή/αναπαραγωγή των αγαπημένων τους αντικειμένων.

Εγώ. Στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του προϊόντος που επιθυμείτε.
ii. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, κάντε κλικ στο "Ενδιαφέρομαι" για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας.
iii. Εάν το επιθυμητό προϊόν παράγεται/επαναπαράγεται, θα λάβετε ένα email ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών , ενότητα 5.