Στο πνεύμα των Χριστουγέννων και της ανταλλαγής αγάπης, η επωνυμία μας συνέβαλε δίνοντας μερικά από τα προϊόντα μας σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Τα πρώτα κομμάτια από τα νέα μας Conscious Accessories, δόθηκαν στο Σχολείο Μωραΐτη, για την ετήσια Χριστουγεννιάτικη Έκθεσή τους, για να συγκεντρωθούν χρήματα για το Ίδρυμα «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Μέρος ενός μεγαλύτερου στόχου, δημιουργώντας συνειδητούς καταναλωτές και υποστηρίζοντας συνειδητά θεμέλια.