ΒΙΒΛΙΟ η θέση σας και η αξίωσή σας την έκπτωση σας.


Λάβετε μέρος στην καμπάνια μας 'Care for our Greek beaches', τον πρώτο καθαρισμό ακτών του brand μας, σε συνεργασία με το Σχολείο Μωραΐτη, την Healthy Seas και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου.

Μια καμπάνια που στοχεύει να προσφέρει μια ολιστική εμπειρία. Πρώτον, να δώσει πληροφορίες για την οικολογία, την ανακύκλωση, τον ρόλο και τη συμβολή του καθενός, αλλά και να παρουσιάσει την έννοια της κυκλικής οικονομίας, τις δυνατότητές της και τη σημασία που έχει για τις σημερινές αλλά και τις επόμενες γενιές να ακολουθήσουν αυτή τη νοοτροπία και πορεία. Μια καμπάνια που συνδυάζει θεωρία και πράξη.

Κάντε κλικ για λεπτομέρειες μετά την καμπάνια και συλλογή εικόνων.