Μια καμπάνια που έχει στόχο να προσφέρουμε μια ολιστική εμπειρία. Αρχικά, να ενημερώσουμε για την οικολογία, την ανακύκλωση, το ρόλο και την συμβολή του καθενός, όμως επίσης να παρουσιάσουμε την κυκλική οικονομία, τις δυνατότητες της και την σημασία να ακολουθήσει η γενιά μας και οι νέες γενιές αυτή την νοοτροπία και πορεία. Μια καμπάνια που συνδυάζει θεωρία και πράξη.

Visit the link