Μια καμπάνια που έχει στόχο να προσφέρουμε μια ολιστική εμπειρία. Αρχικά, να ενημερώσουμε για την οικολογία, την ανακύκλωση, το ρόλο και τη συμβολή του καθενός, αλλά επίσης να παρουσιάσουμε την κυκλική οικονομία, τις δυνατότητες της και τη σημασία να ακολουθήσει η γενιά μας και οι νέες γενιές αυτή τη νοοτροπία και. Μια καμπάνια που συνδυάζει θεωρία και πράξη.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο