VV Conscious Swimwear: Το fashion brand με ελληνική και οικολογική υπογραφή

   

Η Βαλεντίνα Βασιλάτου περιγράφει πώς το όραμά της να δημιουργήσει μία ηθική, σύγχρονη, έξυπνη και trendy ταυτότητα, πήρε σάρκα και οστά.

Κάθε πρωί που σηκώνεται από το κρεβάτι, το πρώτο πράγμα που κάνει δεν κοιτάζει το πρόγραμμά της. Συνήθως, από το προηγούμενο βράδυ έχει «χτίσει» κάποιες νέες ιδέες, τις οποίες, αφού πιει μια γουλιά καφέ, προσπαθεί να εντάξει στα καθήκοντά της. Κάθεται στο γραφείο που έχει «στήσει» στο υπόστεγο του σπιτιού της, παίρνει θέση και «βουτάει» στη δουλειά.

Από μικρή σχεδίαση ρούχα μ ε θεματικές ενότητες, ε μ πνεόμενη από το περιβάλλον, και ονειρευόταν να έχει τη δική της επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, ανησυχώντας για τον οικολογικό αντίκτυπο της μόδας, ανέκαθεν επεδίωκε να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δημιουργών της.

Σπουδάζοντας ενδυμάτων μ ατολογία και μ ετέπειτα εργαζό με ενη σε management και planning εταιρείες, ανέπτυξε τις απαραίτητες δεξιότητες για την πραγμάτωση του ονείρου της. Έτσι, γε μ άτη αυτοπεποίθηση, «έστησε» την επιχείρησή της.

Η Βαλεντίνα Βασιλάτου , ιδρύτρια του ελληνικού brand μ αγιό μ οντέρνας αισθητικής VV Conscious Swimwear , έχει στόχο μέσα από την τέχνη και τη μ όδα να συ μ βάλει στην οικολογική ενη μέρωση και δράση. Όλη η ιδέα της, φυσικά, ήρθε μ ετά από έρευνα. Αφού έμαθε για την οικολογική μ όδα, και συγκεκριμένα μ μια τη διαδικασία παραγωγής οικολογικών υφασμάτων μ άτων, ξεκίνησε τη δη μ ιουργία του.

Όπως δηλώνει η ίδια, ένα τέτοιο εγχείρημα έχει τρομερές προκλήσεις, καθώς οι πρώτες ύλες είναι δυσεύρετες και οι περισσότερες προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτά, σε συνδυασμούς μ ό με το κόστος, τις δοκι μ ές που πρέπει να γίνουν και την έρευνα που πρέπει να πραγμα τοποιηθεί μ ένου να επιλεγούν οι πρώτες ύλες με επικυρώσεις και οικολογικές πιστοποιήσεις, κάνουν τη διαδικασία δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη για έναν άνθρωπο που διαθέτει. όραμα, υπομονή και ευελιξία.

Πώς ξεκίνησε η VV Conscious Swimwear

Το χρονικό διάστημα μ α κατά τη διάρκεια του οποίου όλα είχαν «παγώσει» λόγω της πανδης μ ίας, η Βαλεντίνα δη μ ιουργούσε την εταιρεία της. Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησαν οι πρώτες ενέργειες παρουσίασης των προϊόντων της και με την ερινή και σχολαστική εργασία, ξεπερνώντας τα πόδια και περιορισμούς, το όραμά της πήρε σάρκα και οστά.

Στο Central Saint Martins, το πανεπιστήμιο όπου σπούδασε, η Βαλεντίνα είχε την ευκαιρία να διευρύνει και να μην πλουτίσει τις γνώσεις της στην ενδυμασία της. Κατανόησε τεχνική δη μ ιουργίας και επικοινωνίας χαρακτήρων μ έσω της ένδυσης, ενώ μ έσα από τα ποικίλα πρότζεκτ που ανέλαβε η ευκαιρία να πειρα μ ατιστεί με διαφορετικές πτυχές και αισθητικές. Στόχος ήταν το ρούχο να κρύβει μια ιστορία και να περνάει ένα μ ήνυ μ α.

Η Βαλεντίνα Βασιλάτου, έχει στόχο μ έσα από την τέχνη και τη μ όδα να συ μ βάλει στην οικολογική ενη μέρωση και δράση.

Οι σπουδές και η ε μ πειρία που απέκτησε εκτός συνόρων την εξέλιξη ως δημιουργό, όμως την έκαναν και μεθοδική. Επέλεξε να σπουδάσει στο Λονδίνο, σε ένα μ έρος όπου, όπως λέει η ίδια, δίνουν μ εγάλη αξία στην τέχνη και καταξιώνουν αυτούς που εκφράζονται μέσω αυτής. Ένα μ έρος στο οποίο δίνεται βάση στα πρακτικά στοιχεία και οι νέοι έχουν την ευκαιρία να χτίσουν γερά θε μ έλια στους τρόπους επικοινωνίας των καλλιτεχνικών τους ιδεών. Αυτό που επίθυ μ ούσε ήταν να μ άθει αυτές τις τεχνικές ώστε να μ πορεί να τις αξιοποιήσει.

Η σχέση της μ ε το εξωτερικό παραμένει δυνατή. Προς μ εγάλη της ικανοποίησης, με το ξεκίνημα της επωνυμίας της, είχε προτάσεις που κατέληξαν σε συνεργασίες μ ε πολλές άλλες χώρες, και έτσι τα μαγιά της πωλούνται ήδη σε καταστήματα στο Μιλάνο, στο Βερολίνο και στο Ντου μ πάι. Η οικονομική στήριξη από κοντινά της πρόσωπα, όπως και η προώθηση από τους συνεργάτες τους υποστηρικτές της, που οδήγησε σε ένα μεγάλο έναυσμα ώστε να ξεκινήσουν να μην πάνε τα θεμέλια για τα πρώτα της βήτα . Κάθε κίνηση που κάνει η Βαλεντίνα είναι καλά μ ελετημένη και ζυγισμένη, χωρίς σπατάλες, ενώ κάθε πόρος που αξιοποιείται είναι ανάλογος του επιπέδου και του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση.

Κάτι παραπάνω από ένα απλό brand μαγιό

Λαμβάνοντας υπόψη έναν παράγοντα τους και με πολλή σκέψη και πειραματιστή μ ό, ανάλυση σεναρίων και έρευνα αγοράς η Βαλεντίνα να ξεκινήσει την εταιρεία της. Αυτό που κάνει πάντα είναι να μ ελετά εις βάθος τις απαραίτητες πληροφορίες. Στις συνεργασίες της προσπαθεί να είναι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα , ενώ, όπως λέει , αφιερώνει πολύ χρόνο σε κάθε μία από τις παραγωγικές διαδικασίες.

Σε όλο αυτό το διάστημα μ α, από το «στήσι μ ο» μ έχρι και την εκτέλεσή της, έχει αντί μ ετωπίσει δυσκολίες. Ό μ ως η ενέργεια και η θέλησή της για την υλοποίηση όλων όσα έχει φανταστεί την γε μ ίζουν δύναμη μ η. Προχωρά αρ μ ονικά, σταθερά και με μεθοδικότητα, προσπαθώντας να ξεκινάει κάθε η μ έρα μ ε θετική ενέργεια.

Τα μαγιό VV Conscious Swimwear κρύβουν ένα concept, «δηλώνοντας» ταυτόχρονα τον οικολογικό τους χαρακτήρα με μ οντέρνο τρόπο. Τα υφάσ μ ατα ​​και η έ μ πνευση των σχεδίων της Βαλεντίνας «ξεκινούν» από τη θάλασσα. Συγκέκρι μ ένα, είναι από πλαστικά μ πουκάλια και δίχτυα τα οποία συλλέγουν εθελοντές από ελληνικές και ξένες θάλασσες και τα στέλνουν σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας για να τους δοθεί η δεύτερη ζωή.

Τα σχέδια της προέρχονται και αυτά από τη θάλασσα και έχουν σκοπό να αναδειχθεί η ση μασία της ζωής και η τέχνη της φύσης. Η Βαλεντίνα αποτυπώνει στα μαγιό της συνδυασμού μ ούς χρωμάτων και σχη μ άτων της φύσης μ ε αφαιρετικό και minimal τρόπο. Απευθύνεται σε γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίσουν και να γνωρίζουν την προέλευση του προϊόντος, το οποίο επιλέγουν να φορούν. Γυναίκες με άποψη και στιλ, που χαίρονται τη μ οναδικότητά τους.

Με τα αφαιρετικά prints, αλλά και μ ε τα διαφορετικά κοψίματα που προσφέρουν οι γραμ μ μ ές των μαγιών , καλύπτουν τις στυλιστικές απαιτήσεις διαφορετικών επιλογών και όλων των ηλικιών. Για την Βαλεντίνα, η οικολογία είναι κάτι που πρέπει να αφορά όλους και η τέχνη αποτελεί τον ιδανικό τρόπο έκφρασής της.

Οι ισορροπίες της φύσης την συναρπάζουν. Χρησι μοποιεί τους οργανικούς συνδυασμούς μο ύς της ως πηγή έ μ πνευσης και τους αναδεικνύει μ έσα από τη δουλειά της.

Η θαλάσσια ζωή είναι και η θε μ ατική της πρώτης της κολεξιόν. Επιλέγει οργανισμούς που της κεντρίζουν το ενδιαφέρον και μ ε την αισθητική και τις γνώσεις της πάνω στην τέχνη «παίζει» μ ε σχή μ ατα, χρώ μ ατα ​​και μ ε γέθη, βρίσκοντας τον καλύτερο συνδυασμό μ ό για το ανθρώπινο σώμα. Έτσι, αυτός που το φοράει «παίρνει μια άλλη μ ορφή» και αποκτά μ ια σχέση με ένα θαλάσσιο ον το οποίο ανακαλύπτει μ έσα από την τέχνη της.

Είναι βέρα Κεφαλονίτισσα και το υγρό στοιχείο είναι το φόρτε της. Φυσικά, έχει ήδη ξεκινήσει τα επόμενα σχέδιά της, προτείνοντας πάντα τις τελευταίες τάσεις της μ όδας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα, οικολογικά υφάσ μ ατα.

Επισκεφτείτε τη σελίδα Fortune Online